Zo zápasu Sekule - Letničie.

Zo zápasu Sekule – Letničie.


.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23