Zaujímavý záber zo zápasu Bukovec - Trnovec

Zaujímavý záber zo zápasu Bukovec – Trnovec


.

BM: Festival Záhrad