Spolu 404 voľných miest ponúka 27 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024. Dátum skúšok pre záujemcov, ktorí neboli úspešní v prvom kole, je stanovený na utorok 20. júna. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

duálne vzdelávanie, ilustračné foto

“Zaujímavou príležitosťou aj pre týchto budúcich stredoškolákov je štúdium v systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému mladí ľudia získajú kvalitnú prípravu na povolanie. TTSK v tomto školskom roku začal aj s mimoriadnou podporou študentov, ktorí nastúpili na niektorý z nedostatočne obsadených, no veľmi perspektívnych odborov,” uviedol riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Macek Knihy.Zahori

TTSK bude študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odboroch podporovať aj v nasledujúcom školskom roku. V zozname sú zaradené odbory mäsiar, krajčír – dámske odevy, chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, agropodnikanie – farmárstvo, murár a praktická sestra, pričom od budúceho školského roka k nim pribudne aj odbor biotechnológia a farmakológia. Ich študenti môžu získať mesačné štipendium vo výške 50 eur a navyše im TTSK poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. Tieto benefity kraj poskytuje aj študentom v systéme duálneho vzdelávania.

Termín zaslania prihlášok do druhého kola majú stredné školy zverejnené na svojich webových stránkach. V školskom roku 2022/2023 navštevuje 45 stredných škôl v zriaďovateľstve TTSK viac ako 15 000 študentov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 900 študentov z 26 škôl. Žiakom siedmych až deviatych ročníkov základných škôl je pri výbere strednej školy nápomocné aj nové krajské TalentCentrum v Trnave.

Zoznam stredných škôl aj s počtom voľných miest nájdete na tomto webe.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota