Vo štvrtok (1.6.) pri železničnom priecestí v Holíči slávnostne uviedli do prevádzky novovybudovanú cyklotrasu Holíč – Skalica.

ilustračné foto

Jej výstavba bola podporená z OP Interreg V-A SK-CZ v rámci projektu “Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie”. Verejnosť môže cyklotrasu využívať na cestu do práce i na rekreáciu, nehovoriac už o tom, že využívaním ekologickej dopravy sa v minimálnej miere zaťažuje ovzdušie a okolitá príroda.

Macek Knihy.Zahori

Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov regiónu.

„Prvá etapa cyklotrasy začína vodorovným značením na Ul. Staničná – Ružová v Holíči. Pokračuje k priemyselnému areálu Eissmann, prechádza cez železničné priecestie a popri železnici vedie až k železničnej stanici Kátov, kde je vybudované kamerami strážené kryté parkovisko pre bicykle. Pre nevysporiadané majetkové pomery tu cyklotrasa končí. Cyklisti musia pokračovať do Kátova a okolo bývalého poľnohospodárskeho družstva k Skalickým rybníkom. Odtiaľ pokračuje cyklotrasa III. etapou 1. časti cyklotrasy popri železnici až do Skalice k priemyselnému areálu Schaeffler,“ priblížilo trasu združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie.

 


.

BM: Ustekana sobota