Foto zo zápasu Hlboké - Brodské 3:1.

Foto zo zápasu Hlboké – Brodské 3:1.


.

BM: Ustekana sobota