Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s výtvarníkom Rasťom Andrisom pripravilo na štvrtok (22.6.) 15:30 komentovanú prehliadku jeho výstavy Nálady, ktorá je aktuálne prezentovaná v priestoroch múzea.

Rasťo Andris je súčasťou slovenskej výtvarnej scény už viac ako dvadsať rokov. V jeho tvorbe dominujú figurálne motívy, často so skrytým odkazom na slovenskú ľudovú tvorbu. Predmetom jeho záujmu je aj práca s drevom. V drevených artefaktoch ho zaujíma drevo v kontexte úžitkovosti, napr. ako hudobný nástroj (husle, fujary, píšťaly, gajdy…).

Tulaj december 2023

Obrazy Rasťa Andrisa nemajú ambíciu šokovať, ani pýtať sa. Ale prinútia vrátiť sa, pozrieť sa znovu, dlhšie a skúsiť vrátiť zabudnutú spomienku. Spomienku na túžbu po kráse.

Súčasťou komentovanej prehliadky bude i autorova hudobná performance.


.

Je ok, ak nie si ok BSK