Keramické mestečko “Kúcanské námjescí”, ktoré vytvorili deti z výtvarného odboru ZUŠ Kúty, si môžu obyvatelia a návštevníci obce Kúty pozrieť v priestoroch recepcie obecného úradu. Výstava bude sprístupnená  až do konca letných prázdnin.

foto Jana Dvoráková

Mestečko je zložené z 21 keramických stavieb, ktoré žiaci vytvorili podľa skutočných stavieb v obci Kúty a doplnili o fantazijné domčeky. “Celý tvorivý proces bol dlhý a náročný. Deti najprv nakreslili kresby svojich výtvorov, potom vyrobili papierové makety jednotlivých častí a následne prešli k samotnému modelovaniu, lepeniu a dotváraniu detailov z hliny. Prvú fázu tvorby zavŕšil prvý výpal v keramickej peci. Druhá fáza pozostávala z glazovania a farbenia oxidmi železa, po ktorom nasledoval druhý výpal,” informuje o postupe práce učiteľka výtvarného odboru ZUŠ Kúty, Ľuba Kainová.

Tulaj december 2023

Medzi vytvorenými stavbami môžeme nájsť kostol, múzeum, stodolu, zvonicu, súsošie Andreja Radlinského, divadlo, vodárenskú vežu, cukráreň a zmrzlináreň a ďalšie skutočné i fantazijné stavby.

foto ZUŠ Kúty

„Kúcanské námjescí“ je pozoruhodné a originálne umelecké dielo, ktoré ukazuje talent a kreativitu mladých výtvarníkov zo ZUŠ Kúty. Túto jedinečnú výstavu rozhodne stojí za to navštíviť. Potrvá do konca letných prázdnin na recepcii obecného úradu v Kútoch.

foto Jana Dvoráková

.

INAT Rezanie laserom