Zo zápasu Koválov - Letničie 1:0. Domáci Andrej Tokoš uniká dvojici Peter Portel - Jerguš Škápik. Vzadu Tomáš Kolibecký.

Zo zápasu Koválov – Letničie 1:0. Domáci Andrej Tokoš uniká dvojici Peter Portel – Jerguš Škápik. Vzadu Tomáš Kolibecký.


.

BM: Ustekana sobota