Foto zo zápasu Štefanov - Sobotište 1:7

Foto zo zápasu Štefanov – Sobotište 1:7


.

BM: Ustekana sobota