Teplé letné počasie vyhovuje postupne sa zvyšujúcemu počtu náletu motýľov obaľovača jablčného, ktorý spôsobuje červivosť plodov jadrovín. Upozorňujeme pestovateľov na tieto možnosti zásahu proti nemu v našich klimaticko-pestovateľských podmienkach, pričom podotýkame, že na účinný zasah stačí využiť len jednu z týchto možností :

1.termín od 30. mája do 5. júna proti nakladeným vajíčkam škodcu prípravkami na báze inhibítoro tvorby chitínu- Dimilin 48 SC , Integro, Match 050 EC, Nomolt 15 SC a Rimon 10 EC

alebo

2.termín v čase zhruba od 6.-10. júna proti vyliahnutým húseniciam prípravkami Alfalam 100 EC, Bulldock 25 EC, Calypso 480 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon SC, Mavrik 2 F, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Reldan 40 EC, Spintor, Steward, Vaztak 10 EC a Talstar 10 EC

alebo tretia možnosť asi od

5. júna na začiatku liahnutia húseníc, zásah biologickým prípravkom Biobit XL

V prípade výskytu listových vošiek volíme z uvedených prípravkov tie, ktoré sú zároveň účinné i proti voškám ako Karate, Calypso, Decis, Nurelle a iné. Postrek je možné kombinovať s listovou výživou a ochranou proti múčnatke a chrastavitosti, kde odporúčame striedať kontaktné a systémové prípravky s účinkom proti obom chorobám súčasne. Prípravkami protiobaľovačovi jablčnému je možné zároveň vyriešiť i ochranu proti mére hruškovej.
Nezabúdame na možnosť mechanického odstánenia napadnutých letorastov či už voškami, alebo i hubovými chorobami hlavne pri vykonávaní letného rezu.

Pestovateľom vinnej révy doporučujeme sledovať začiatok kvitnutia tak, aby tesne pred ním mohli vykonať ošetrenie proti peronospóre a múčnatke viničovej.

Pestovateľov zemiakov a rajčiakov v prípade výskytu dažďových prehánok a teplôt od 10 -18 °C upozorňujeme na najzávažnejšie ochorenie ktorým je pleseň zemiaková. Pri teplotách nad 30°C je infekcia zastavená a pleseň odumiera. Príznaky pozorujeme najskôr ako svetlé skvrny na okrajoch listov, ktoré postupne hnednú a usychajú. Na spodnej strane listov pozorujeme výskyt beľavých povlakov mycélia, choroba postupuje na stonky a nakoniec uhynie celá rastlina. Šírenie choroby pri teplote 10-24 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu 75% kedy sa tvoria konídie a tie sú roznášané vetrom je masívne a infikované rastliny za 24 hodín môžu „zhorieť na tabak“. Veľkým nebezpečenstvom je preniknutie spór do hľúz v pôde, ktoré sa z konzumného hľadiska nepoužiteľné a v prípade vysadenia sú primárnym zdrojom infekcie.
Proti plesni zemiakovej, ktorá v minulosti spôsobovala hladomor sa odporúča začať ošetrovať, keď sa porasta zapoja a začnú sa dotýkať listy susedných riadkov. V suchom ustálenom počasí sa preventívne používajú kontaktné fungicídy ako: Bravo 500, Folpan 80 WP, FunguraN, Champion 50 WP, Dithane M 45, Novozir MN 80, Kuprikol 50 a Altima 500 SC, ktorý je účinný na pleseň na hľuzách a preto sa používa ako posledné ošetrenie pred zberom. Uvedené prípravky nemajú liečebný účinok a neprenikajú do pletív rastlín.
Lokálne systémové fungicídy ako : Sonata 60WG, Micexanil a Revus prenikajú do pletív, ale nie sú šírené cievnym systémom rastliny.
Sysstémové fungicídy okrem kontaktného účinku prenikajú do pletív a sú šírené cievami rastliny aj do nových prírastkov a majú kuratívny účinok. Možno ich použiť maximálne 3-x za vegetáciu. Patria sem: Acrobat MZ WG, Casoar, Curzate Gold, Fantic M, Galben WP,Ridomil Gold MZ 68 WG, Tanos 50 WG a TATOO. Sú odolné proti zmytiu.

Pleseň napáda aj rajčiaky a petúnie. V rajčiakoch sú povolené prípravky : Dithane M 45, Bravo 500, Kuprikol 50, Champion, Novozir MN 80, Ridomil Gold 68 WG a Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Tanos 50 WG a do skleníkov je povolený Folio Gold.

Ošetrenia proti plesni zemiakov je možné skombinovať i s ošetrením proti pásavke zemiakovej pri ktorej v čase od 30.5.-3.6. 2011 možno predpokladať v našich podmienkach masívne liahnutie lariev, nakoľko výskyt prvých lariev bol zaznamenaný už v minulých teplých dňoch.

Záverom pripomíname možný výskyt vošky slamihovej u slnečnice,
proti ktorej sú účinné prípravky ako BI 58 EC, Acord, Calypso 480 SC a Nurelle D a v prípade dlhodobého ovlhčenia listov na pleseň slnečnice, proti ktorej nie sú registrované žiadne prípravky a rastliny po jej napadnutí odumierajú.

Opätovne kladieme dôraz na dodržiavanie dávkovania a ostatných metodických pokynov uvedených na obaloch nakupovaných pesticídov.

Uvedené opatrenia, okrem tých, ktoré majú vyznačený dátum pri  popise aplikácie majú účinnosť do 3. júna 2011.

Ing. Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule
szzsekule.slash.sk
Číslo telefónu : 0905 524509


.

Lapková patrola