Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže je už v realizácii. Stavebné mechanizmy už pracujú na oboch miestach, kde sa bude cyklotrasa končiť aj začínať, teda na Partizánskej aj na Ceste mládeže. V krátkom čase očakávame aj práce na Mierovom námestí, kde vznikne napojenie na aktuálne budovanú cyklotrasu Družstevná – Radlinského.

Cyklotrasa Cesta Mládeže

Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže v celkovej dĺžke 2,5 kilometra bude samostatne obojstranne vedená a bude prechádzať zastavaným územím.  Spojí ulice Partizánska, Ľuda Zúbka, Námestie SNP, Mierové námestie, Veľkomoravskú a Cestu mládeže.  Na niektorých miestach sa zrekonštruujú aj časti priľahlých ulíc a chodníkov. Pribudne aj nová zeleň v podobe 130 stromov.

Stavebné práce potrvajú približne pol roka. Sprevádzajú ich dočasné dopravné obmedzenia, preto prosíme verejnosť o ich rešpektovanie. Všetkým účastníkom cestnej premávky ďakujeme za trpezlivosť.

Cyklotrasa Partizánska

Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ľubica Pilzová, foto: N. Jánošová, S. Osuský

 


.

Lakovanie a Pieskovanie