V týchto dňoch sa realizuje projekt revitalizácie a obnovy verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného na sídlisku Juh v Malackách. Súčasťou úprav bude aj nové detské ihrisko, verejné osvetlenie a verejná zeleň.

  • Financie vo výške 942-tisíc € získalo mesto z eurofondov, zvyšnú sumu kofinancuje mesto zo svojho rozpočtu.

Doterajšie nepriepustné povrchy parkovísk nahradia ekologické vsakovacie tvárnice, chodníky dostanú namiesto asfaltových povrchov betónovú dlažbu, pribudne väčšie množstvo stromov a na detskom ihrisku v tejto lokalite sa vymenia prvky.

Macek Knihy.Zahori

Výsledkom revitalizácie bude nová oddychová zóna v rámci vnútrobloku vrátane obnovených parkovísk s vodozádržnou funkciou. Vďaka tomu sa výrazne zlepší obeh dažďovej vody a zároveň sa zníži teplota a prašnosť.

Informuje mesto na svojom webe


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota