Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pravidelne na Záhorí kontroluje kvalitu vôd prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk. Na Gazárke v Šaštíne Strážoch je nevyhovujúca voda a neodporúča sa kúpanie.

Ilustračné foto RO Gazárka Zdroj: Slovakia.travel

Výsledky kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

  • Malé Leváre
  • Plavecký Štvrtok
  • Štrkovisko Sekule
  • Štrkovisko Gbely Adamov
  • RO Kunovská priehrada Sobotište
Trnavské rádio Tak akorát 2024

Z dôvodu prekročenia zdravotne významného mikrobiologického ukazovateľa je voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa kúpanie v Gazárke Šaštín Stráže. Na tejto vopdnej ploche bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota