Počas mesiacov júl a august sa na základných školách (ZŠ), ktorých zriaďovateľom je mesto Senica, uskutočňujú rekonštrukcie a údržbárske práce. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Najväčšia investícia počas tohto obdobia sa realizuje na ZŠ Viliama Paulínyho-Tótha. Vykonáva sa na nej výmena elektroinštalácie. Náklady na túto rekonštrukciu sú vo výške 80 337 eur.

“Zároveň sa pokračuje v stavebných úpravách tried prvého ročníka a družín. Do tried pribudne počas leta aj nový školský nábytok. V školskom areáli bude doplnený mobiliár o lavičky a odpadkové koše,” uviedla Moravcová.

Nathaniel Knizkaren 2023

Na ZŠ Komenského je v lete naplánované maľovanie priestorov školskej kuchyne, ako aj niektorých tried a toaliet. “ZŠ s materskou školou J. Mudrocha sa počas leta zameria na centrálne upratovanie, dezinfekciu školy a potrebné údržbárske práce,” doplnila hovorkyňa mesta.

Inštalácia protislnečných fólií na okná, dokončenie serverovne, renovácia zborovne, ako aj výmena podláh v jednom z blokov školy sa bude realizovať na ZŠ na Sadovej ulici. “Okrem týchto prác sa nanovo vymaľuje aj školská jedáleň,” informovala Moravcová.


.

Je ok, ak nie si ok BSK