Pre rok 2023 vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zo svojho rozpočtu pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) sumu 1 500 000 eur. Žiadatelia sa o podporu v štyroch oblastiach mohli uchádzať od 3.4. do 25.4. Celkovo bolo doručených 599 žiadostí na podporu verejného života v Bratislavskom kraji.

Ochrana životného prostredia a rozvoj vidieka

V aktuálnom ročníku BRDS prišlo 65 žiadostí. Podporených však bude 47 projektov, ktoré si rozdelia sumu 500 000 eur. 25 projektov je v oblasti turizmu a 22 v oblasti verejnej infraštruktúry a životného prostredia.

 • Obec Jakubov: Rekonštrukcia nástupnej plochy autobusovej zastávky v Jakubove – 15000€
 • Obec Kostolište: Prestupový miniterminál s prístreškom pre bicykle a autobusovou zastávkou v obci Kostolište – 1500€
 • Obec Láb: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Láb – 15000€
 • Obec Malé Leváre: Revitalizácia zastávky PAD v obci Malé Leváre – 14450€
 • Obec Lozorno: Zelená strecha – revitalizácia autobusová zastávka Lozorno – 14229€
 • Obec Veľké Leváre: Revitalizácia autobusovej zastávky ul. Vansovej – 7400€
 • Obec Sološnica: Úprava autobusovej zastávky a jej okolia v Sološnici – 9450€
 • Obec Studienka: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Studienka – 15000€
 • Obec Kuchyňa: Zelené SMART stojisko pre bicykle v inklúzii so zastávkou PAD – 11000€
 • Obec Jablonové: Zelené parkovisko Jablonové – 7000€
 • Obec Plavecké Podhradie: Revitalizácia autobusovej zastávky v Plaveckom Podhradí – 7000€

 

Turizmus

 • Perenecké ONÉ: Revitalizácia náučných cykloturistických trás v katastri obce Pernek – 5649€
 • Telocvičná jednota SOKOL Gajary: Modernizácia a rozšírenie prístaviska na rieke Morave – 10800€
 • Obec Rohožník: Pumptrack Rohožník – 15000€
 • ATC RUDAVA OZ: Podsadové stany pre voda+cyklo – 11750€
 • Mesto Stupava: Cyklo-turistická infraštruktúra v Stupave – 13500€
 • Základná škola s materskou školou: Bicyklom za vedomosťami – 5000€
Macek Knihy.Zahori

Mládež

Sumou 100 000 eur bude podporených z BRDS 29 projektov. Celkovo bolo podaných 53 žiadostí. Podpora bude zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov, ako aj na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, či kritického myslenia.

 • Mažoretky Soffi: Lozorno Soffi Camp 2023 – 3500€
 • 1. SC Malacky: Chceme rásť – 3000€
 • Klub vodných športov OCEÁN Malacky: Zachráňme plavecký šport v Malackách – 2500€
 • FKM Stupava: Z doby železnej do doby hliníkovej – kúpa futbalových bránok pre mládež – 2500€
 • POHYBOVŇA: Viac možností v našej pohybovej komunite – 2500€
 • Obec Veľké Leváre: Materiálne zabezpečenie tréningovej činnosti TJ Veľké Leváre – 2500€
 • Obec Malé Leváre: Doplnenie športového vybavenie FK Malé Leváre – 2500€
 • Futbalový klub Jablonové: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia,pre kvalitnejší rozvoj mladých hráčov – 2500€
 • MSK Malacky – Mestský stolnotenisový klub Malacky: Koncepcia rozvoja stolného tenisu v klube MSK Malacky na rok 2023 – 2500€

 

Šport

Pre túto výzvu bolo alokovaných 400 000 eur. Doručených bolo 190 žiadostí, z ktorých bolo schválených 143, a to 102 v oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a 41 v oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť.

 • Obec Veľké Leváre: LETO S CENTROM 2023 – 3400€
 • Protect work: Uvedomelá mládež s kritickýmmyslením – 4000€

Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v BSK, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov

 • Školský florbalový klub BOGDAU STUPAVA Medzinárodný florbalový turnaj STUPAVA FLOORBALL CUP – 3200€
 • Občianske združenie Maratón STUPAVA MARATON MTB&RUN 2023 – 3500€
 • Obec Lozorno Celoslovenský zraz turistov a stretnutie Turistických Oddielov Mládeže 2023 – LOZORNO – 2500€
Záhorácke rádio 2024 01

Kultúra

Na rok 2023 bolo pre túto výzvu vyčlenených 500 000 eur. Celkovo bolo podaných 291 žiadostí. Podporu získalo 155 projektov, z toho 42 v oblasti neprofesionálne umenie, 21 v podoblasti scénické umenie, 19 v podoblasti vizuálne umenie, 26 v podoblasti hudobné umenie, 4 v podoblasti literatúra, 23 v oblasti medziodborové aktivity, 14 v oblasti pamäťové, fondové a zbierkové aktivity a 6 v oblasti ochrana hmotného kultúrneho dedičstva.

Neprofesionálne umenie

 • PRAKTIKÁBEL: Rozprávky z králičej nory / ukrajinská verzia – 3000 €
 • Dom 1890 o.z.: Kultúrne pásmo na Dome 1890 (Závod) – 3000 €
 • SRRZ – RZ pri Základnej škole: Cesta gajarským rozprávkovým lesom – 2000 €
 • FALANGIR: GEN X  (vznik divadelného diela) – 3000 €
 • Sowy, o.z. Naše tradície (nákup tkáčskeho náčinia) – 2600 €
 • Obec Sološnica: Krumpolový deň 2023- 2700€
 • Mesto Stupava: Kultúrne podujatie Dni zelá 2023 – 3700€
 • MCK Malacky: Zejdeme sa na hambálku – 15. ročník – 2000€

Scénické umenie

 • Vladimír Zetek – DIVADELNÁ AGENTÚRA “ŽIHADLO” Bábkové Žihadlenie 8 – 3000€

Medziodborové aktivity

 • Materina dúška: Festival na 4 sudoch 2023 (projekt zameraný na stretnutie ľudí so živou kultúrou) – 5350€
 • Obec Veľké Leváre (OVM) Habánsky hodový jarmok 2023 – 3000€

Pamäťové, fondové a zbierkové aktivity

 • MCK Malacky: Stretnutie s históriou 2023 – 2500€
 • Materina dúška “Sološnica rozpráva – Sološnica vzdeláva” – 2500 €

Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva

 • Obec Zohor: Zohor včera a dnes: Obnova Stĺpu Korunovania Panny Márie (1884), stĺp je voľne prístupný – 8590€

.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota