Ministerstvo obrany (MO) SR hľadá nového riaditeľa Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie. Do výberového konania sa možno prihlásiť do 31. júla. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke ministerstva.

foto VTSÚ Záhorie

Medzi požiadavkami na uchádzačov sú napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonómie, práva alebo v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti predmetu činnosti rozpočtovej organizácie. Od záujemcu sa očakávajú aj manažérske schopnosti, dôveryhodnosť či znalosť z oblasti správy a nakladania s majetkom štátu. Predložiť treba tiež projekt riadenia a rozvoja organizácie.

Pálfyovci Knihy.Zahori

VTSÚ Záhorie je vývojovým a skúšobným zariadením ministerstva obrany. Zameriava sa na aplikovaný výskum, vývoj, skúšobnú činnosť a poskytovanie vedecko-technických a priemyselných služieb súvisiacich najmä s vojenským materiálom a materiálom dvojakého použitia.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota