V uplynulých daždivých dňoch boli v našej lokalite zaznamenané príznaky do nedávna u nás málo rozšírenej choroby,hrdze hruškovej. Jedná sa o dvojbytnú hubu, ktorej hostiteľskou rastlinou na ktorej prezimuje je niektorá z náchyľných foriem rodu Juniperus (sabinae, chinensis, fetidissima, oxycedrus a iné) , čiže borievok a medzihostiteľskou rastlinou je hruška.

Choroba sa prejavuje začiatkom leta na listoch hrušky oranžovými až postupne tmavo hnedými škvrnami z ktorých sa na rube listov vyvinú 1-3 mm hrubé zdureniny tzv. écia, v ktorých dozrievajú letné spóry. Škodlivosť hrdze hruškovej spočíva v opade napadnutých listov a v prípade ťažkých infekcií sa zdurené hrotovité écia môžu vyskytnúť i na kôre letorastov a tiež i na plodoch. Náchyľné na túto chorobu sú hlavne skoré odrody u nás pestovaných hrušiek a mladé vysadené stromčeky.

Hrdza hrušková, ako do našej lokality zavlečená huba prostredníctvom okrasných borievok sa v minulých rokoch vyskytovala u nás len sporadicky a jej škodlivosť bola len na úrovni kozmetických vád na listoch, v tomto roku však zaznamenala takmer plošný výskyt. Z toho dôvodu doporučujeme vykonať nasledovné opatrenia:

  1. Bezprostredne v čo najkratšom čase aplikovať na napadnuté i zatiaľ nenapadnuté stromy hrušiek lokálne systémový fungicíd Baycor 25 WP, ktorý v kombinácii s insekticídom účinným proti I. generácii vyliahnutých húseníc obaľovača jablčného (Buldock, Decis a iné) zároveň zaberá i proti chrastavitosti jadrovín, ktorá má momentálne veľmi dobré podmienky na rozvoj. Uvedená kombinácia sa dá doplniť o listovú výživu a samozrejme za neustálych búrok i o zmáčadlo (postačí 20 ml saponátu Jar). Túto kombináciu doporučujeme, ak ešte nebol zásah proti obaľovačovi jablčnému vykonaný. Postrek proti hrdzi hruškovej treba po 10 dňoch opakovať za použitia Dithane M45, prípadne Novozir MN 80.
  2. Napadnuté stromčeky borievok zlikvidujeme spálením.
  3. Nevysádzame nerezistentné formy rodu Juniperus do prídomových záhrad, nakoľko v okruhu 300-400 m jedna napadnutá borievka je schopná spôsobiť infekciu všetkých hrušiek. Doporučujeme pri nákupe okrasných borievok informovať sa o rezistentnosti predávaného sortimentu na hrdzavku hruškovú.

O vývoji hrdze hruškovej v ďaľšom období budeme pestovateľskú verejnosť informovať.

Zároveň doporučujeme záhradkárom sústavne sledovať vývoj pásavky zemiakovej, ale hlavne za daždivého počasia včas eliminovať rozvoj plesne zemiakovej a cibuľovej použitím systémových fungicídov ako Curzate, Ridomil a iné.

Prípadné otázky k uvedenej problematike môžte smerovať na Ing. A. Kunšteka, č.tel.: 0905 524509.


.

Labková patrola