Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pravidelne na Záhorí kontroluje kvalitu vôd prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk. Na Gazárke v Šaštíne Strážoch je nevyhovujúca voda a neodporúča sa kúpanie.

Jazero Oširíd Sekule Ilustračné foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

Aktualizácia stavu prírodných kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (31. týždeň – ku dňu 2.8.)

Výsledky kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

  • Štrkovisko Sekule
  • Štrkovisko Gbely Adamov
  • RO Kunovská priehrada Sobotište
  • Rudava Malé Leváre
  • Plavecký Štvrtok
Trnavské rádio Tak akorát 2024

Z dôvodu prekročenia zdravotne významného mikrobiologického ukazovateľa je voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa kúpanie v Gazárke Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023). Na tejto vodnej ploche bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie.

V budúcom týždni sú plánované odbery na RO Kunovská priehrada Sobotište.


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota