Mesto Skalica zrealizovalo vodozádržné opatrenia na parkoviskách na uliciach Hviezdoslavova a SNP. Informovalo o tom mesto.

Investícia prestavby spevnených plôch na povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody s úpravou okolia, bola spojená s nákladmi vo výške 310.000 eur. “Investícia bola podporená dotáciou z Operačného programu Kvalita životného prostredia v celkovej sume 178.696,90 eura,” uviedlo mesto.

Ako spresnilo, realizáciou projektu boli vytvorené parkoviská so 60 parkovacími miestami na Ulici Hviezdoslavova, 29 parkovacích státí na Ulici SNP 1 a 13 parkovacích státí na SNP 2.
“Súčasťou bolo odstránenie nevyužívaných spevnených plôch so zámenou za vegetačné ostrovčeky, zelené plochy s výsadbou stromov,” doplnilo mesto.

.

Armaplast 2023