V sobotu 19. augusta 2023 sa v Jablonici konajú oslavy 100. výročia založenia okresnej organizácie – Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica,  ktorá združuje všetky dobrovoľné hasičské zbory na územní okresu Senica a obce Závod s programom pre širokú verejnosť.

Oslava začína o 13. hodine sprievodom hasičov a následne koncertom skupiny Funny Fellows. Pre návštevníkov osláv sú pripravené dynamické ukážky práce dobrovoľných hasičov s historickou i súčasnou technikou.

Záhorácke rádio 2024 01

Na svoje si prídu i deti, pripravený je detský kútik s maľovaním na tvár a rôzne súťaže. Pre návštevníkov je pripravené aj občerstvenie.


.

BM: Ustekana sobota