Senická hlavná križovatka sa čoskoro dočká zmeny, ktorá by mala zvýšiť plynulosť dopravy v meste. Dynamické signálne riadenie, ktoré sa bude prispôsobovať reálnej dopravnej situácii, zlepší prejazd cez túto dôležitú dopravnú tepnu. Informuje o tom mesto Senica na svojej webovej stránke.

foto Senica.sk

Pracovné stretnutie súvisiace s projektom Smart plán mesta Senica sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Senici. Stretli sa zástupcovia mesta, firmy ALAM s. r. o. (zhotoviteľ projektu), Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného dopravného inšpektorátu v Senici a Trnave, Krajského dopravného inšpektorátu v Trnave, Slovenskej správy ciest (SSC) a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Primátor mesta Martin Džačovský na stretnutí povedal: „Uvedomujeme si, že najväčším odľahčením senickej dopravy by bolo vybudovanie obchvatu, prípadne dvoch ďalších prepojov mesta cez rieku Teplica, na čo však, povedzme si úprimne, ako mesto nemáme reálny dosah. Kým bude niektoré z týchto riešení zrealizované, každé, aj čiastočné zlepšenie stavu dopravy v meste bude pre obyvateľov mesta prínosom.“

foto Senica.sk

V rámci plánovaných prác budú vymenené semafóry na križovatke, nová svetelná signalizácia pribudne aj na priechode pre chodcov pri dome kultúry. Taktiež sa plánuje doplnková detekcia kamerovým systémom a snímačmi vo vozovke.

Projekt SMART plán mesta Senica získal nenávratný finančný príspevok vo výške 949 887,90 eur z Operačného plánu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Súčasťou projektu je aj vybudovanie inteligentného systému monitoringu parkovania a rozšírenie viacerých priechodov pre chodcov o inteligentné a bezpečnostné prvky.

Senická hlavná križovatka tak čoskoro bude svedkom modernizácie, ktorá zlepší plynulosť dopravy a prispeje k bezpečnosti obyvateľov mesta. Realizácia tejto časti projektu sa začne po získaní vyjadrení všetkých dotknutých inštitúcií.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024