Krásny vodojem pri Železničnej stanici Kúty, Zdroj: Čierne diery

Krásny vodojem pri Železničnej stanici Kúty, Zdroj: Čierne diery


.

20 rokov