Priečelie železničnej stanice Kúty, Zdroj: Čierne diery

Priečelie železničnej stanice Kúty, Zdroj: Čierne diery


.

BM: Ustekana sobota