Hoci samospráve zákon o odpadoch povinnosť zbierať textilný odpad zatiaľ neukladá, vedenie mesta sa na základe podnetov poslancov a ďalších obyvateľov rozhodlo znovu obnoviť zber textilu, ktorý bude zabezpečovať o. z. Ekocharita Slovensko Slovensku.

foto Malacky.sk

Zber sa bude v meste organizovať dvomi spôsobmi. Celoročne na zbernom dvore na Partizánskej ulici v Malackách, kde sú umiestnené kontajnery, do ktorých bude možné textilný odpad kedykoľvek odovzdať. Druhým spôsobom je sezónny zber na základe výzvy mesta a propagačných materiálov, ktoré dodá Ekocharita. Obyvatelia prinesú v určený dátum a čas použiteľný textil a iné doplnkové výrobky na vopred určené miesto. Sezónny zber sa bude konať raz za 3 mesiace, vždy v sobotu. Najbližším termínom je 9. september 2023, pričom textil bude možné odovzdať na troch miestach sezónneho zberu:

  • Štúrova ulica 141 parkovisko, 9.00 – 9.30 h
  • Radlinského ulica 1 – parkovisko za budovou, 9.45 – 10.15 h
  • Záhorácka ulica 32 – parkovisko, 10.30 – 11.00 h
Fest Fiesta 2024

Čo zbierať?

Použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie, a to najmä letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil (návliečky, plachty, periny), topánky, opasky a kabelky. Oblečenie nesmie byť znehodnotené, zašpinené, navlhnuté, ani zatuchnuté, a musí byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci.

Čo nezbierať?

Špinavý, poškodený, zatuchnutý textil a šatstvo, tzv. „,starinu”, čiže veci, ktoré ľudia vypratávajú zo starých domov (veľmi staré kabáty, bundy, nohavice, všetko vyrobené za bývalého režimu). Nezbierajú sa ani použité pracovné úbory, staré montérky, ústrižky po šití, textilné rúška, matrace, koberce a priemyselné textilné odpady.


.
Toto je čítané

Kraj bude revitalizovať cesty medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpísal zmluvu so zhotoviteľom revitalizácie cesty medzi obcami…

20 rokov