dopravná nehoda kamión autobus Dojč Senica


.

BM: Ustekana sobota