Foto zo zápasu Kunov - Hradište 0:2.

Foto zo zápasu Kunov – Hradište 0:2.


.

BM: Ustekana sobota