Fresky v koniarni. | Foto: Dušan Vančo

Fresky v koniarni. | Foto: Dušan Vančo


.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23