Internetom sa v posledných dňoch šíria správy, ktoré uvádzajú, že Mesto Skalica má v záujme predať kúpalisko v Zlatníckej doline. “Tieto informácie sú nepravdivé a hrubo zavádzajúce,” informuje mesto Skalica.

Na fotografii je vyznačený predmetný pozemok v celosti (červenou farbou) – to je pozemok, v ktorom podiel 1/8 (520 m²) je nevysporiadaný a podiel 7/8 vlastní Mesto Skalica.

Skutočnosť je taká, že mesto vedie rokovania s vlastníkmi pozemkov v areáli kúpaliska o ich vysporiadaní – výmera ich spoluvlastníckeho podielu 1/8 je 520 m². “Mesto nemá záujem o predaj kúpaliska, naopak, má záujem o to, aby sa stalo výlučným vlastníkom pozemkov,” informuje Juraj Chovanec asistent primátorky mesta Skalica.

Predmetní vlastníci ponúkli pozemky na predaj Mestu Skalica za podmienok, o ktorých bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Zároveň však zámer predaja svojho spoluvlastníckeho podielu v tom istom čase zverejnili prostredníctvom realitnej kancelárie.

Plocha draka Knihy.Zahori

“Realitná kancelária v inzeráte o predaji ich spoluvlastníckeho podielu následne uviedla klamlivé informácie, ktoré hovorili, že “mesto je naklonené k predaju ako celku”. Tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde a zodpovednosť za ich uvedenie nesie autor textu, resp. predávajúci,” dodáva Chovanec.

Mesto preto následne vyzvalo realitnú kanceláriu, aby tieto zavádzajúce a z ich strany neoverené informácie v texte odstránila. Súčasné znenie inzerátu už túto pasáž neobsahuje.

V súčasnosti je vzťah k predmetnému podielu 1/8 zabezpečený prostredníctvom nájomnej zmluvy. Všetky stavby v areáli kúpaliska, vrátane tých, ktoré stoja na predmetnej časti pozemku, sú vo vlastníctve mesta.


.
Toto je čítané

Uvažuješ nad štúdiom v zahraničí? Europe Direct Senica ti poradí, ako na to

Regionálne centrum Europe Direct Senica, ktoré sídli v budove Mestského úradu Senica,…

20 rokov