Pri občasných dažďoch, alebo búrkach a tiež i pri pravideľnom zavlažovaní zelenín na list sa pri teplote 15-22°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80% sa vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj plesňových ochorení. Okrem plesne na cibuli a zemiakoch sa v tomto období začína šíriť aj pleseň uhorková. Na vrchnej strane listov sa tvoria žilnatinou ohraničené svetložlté škvrny a na spodnej strane šedofialový povlak plesne.

Rasliny, ktoré nie sú preventívne pod clonou fungicídov sa pomerne rýchlo infikujú –pri teplote 20-25°C, do dvoch hodín po ovlhčení listov. Súčasné odrody poľných uhoriek nevykazujú rezistenciu voči tejto chorobe a bez pravidelného chemického ošetrenia sa porasty nedá ochrániť. Prípravky volíme podľa počasia, keď za ustáleného suchého počasia použijeme preventívne kontaktné ako Funguran, Champion 50WP, Kuprikol 50, Dithane M45 a Novozir MN 80. Pri zistení prvých príznakov ochorenia je nutné nasadiť kontaktné a systémové prípravky ako je Kurzate K, Folio Gold, Previcur 607 SL, Ridomil Gold Plus 42,5WP a Tanos 50WG.

Dôležité upozornenie : Ošetrené porasty sa oberajú až po uplynutí čakacej, alebo ochrannej doby ! Počas najväčšej rodivosti a vysokého infekčného tlaku preto volíme ošetrenie ihneď po zbere prípravkami s ochrannou lehotou 3 dní.

Po odkvitnutí viniča je čas na ochranu proti múčnatke a peronospóre a to i vtedy, ak príznaky hlavne múčnatky ešte nie sú viditeľné.

V zanedbaných záhradách a pri cestách sa v tomto období liahnu húsenice motýľa spriadača amerického. Pokiaľ bol podľa signalizácie vykonaný postrek proti obaľovačom na ovocných stromoch, tak výskyt tohoto škodcu nehrozí. Ide však o polyfága, ktorý sa však môže vyskytnúť i na okrasných rastlinách.

V tomto období vykonávame hlavne na intenzívne pestovaných tvaroch jadrovín letný presvetľovací rez a u kôstkovín tzv. Šittov rez. Pri tomto reze zároveň odstraňujeme mechanicky škodcami a chorobami napadnuté letorasty, pokračujeme v tvarovaní stromčekov a vytvárame predpoklady pre tvorbu plodonosného obrastu pre úrodu budúceho roku.
Záverom pripomíname neustále sledovanie vývoja hrdze hruškovej a účinku aplikácie prípravku Baycor 25 WP, ktorý by mal zamedziť tvorbe ďaľšieho štádia ochorenia, ktorým je rast hrotovitých úvarov na rube hnedých listových škvŕn, z ktorých sa nákaza po vyprášení šíri na zimného hostiteľa – náchyľné variety okrasných borievok.

Prípadné otázky k uvedenej problematike smerujte na Ing. A. Kunšteka, predsedu ZO SZZ Sekule na č.tel.: 0905 524509.


.

INAT Rezanie laserom