Na začiatok školského roka 2023 prišla obci Radošovce v okrese Skalica potešujúca správa. Environmentálny fond udelil obci dotáciu na zateplenie budovy druhého stupňa Základnej školy v celkovej sume 303 668 eur. Informuje o tom starostka obce Iveta Matúšková na sociálnej sieti.

foto ZŠ Radošovce

“Verím, že táto finančná podpora prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy, následnej úspore energií a aj k lepšiemu vzhľadu celého areálu školy,” uviedla starostka na facebookovej stránke.

Záhorácke rádio 2024 01

Získané finančné prostriedky poslúžia na zateplenie budovy druhého stupňa Základnej školy, čo by malo výrazne znížiť energetickú náročnosť budovy. Tento krok je súčasťou dlhodobej stratégie obce zameranej na zlepšenie energetických ukazovateľov a celkového komfortu obyvateľov.


.
Toto je čítané

Stredné školy v pôsobnosti Trnavského kraja majú ešte 464 voľných miest

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponúkajú v druhom…

BM Záhada Vedy