Nápor migrantov utekajúcich zo Sýrie a ďalších krajín poznačených vojnou bol minulý rok enormný. Aj z toho dôvodu sa kompetentní rozhodli v Kútoch vybudovať stanové mestečko, kde boli migranti ubytovaní a bola im poskytnutá základná humanitárna pomoc.

stanové mestečko v Kútoch, november 2022

V týchto dňoch polícia zatiaľ zvýšený pohyb cudzincov na Záhorí neznamenala. “Od začiatku roka z celkového počtu 22 084 nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej migrácii k 21. augustu 2023 na celom území SR evidujeme v daných okresoch len 55 cudzincov, z toho v mesiaci august 9 migrantov v okrese Malacky – štátna príslušnosť Sýria a Turecko. Najviac cudzincov na sekundárnej tranzitnej migrácii je zisťovaných v prihraničných okresoch na slovensko-maďarskej hranici. Sú to nelegálni migranti, evidujeme ich v podkategórii sekundárna tranzitná nelegálna migrácia. Títo migranti naším územím prechádzajú smerom do cieľových krajín, ktorými je najmä Nemecko a západné krajiny Európskej únie,” informoval nás tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Policajný zbor SR narušenie verejného poriadku zo strany týchto osôb neeviduje. “V prípade akéhokoľvek narušenia verejného poriadku je polícia pripravená ihneď konať, a to aj na základe oznámení na linku 158, resp. 112,” uviedol tlačový odbor MV SR.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Nárast nelegálnej migrácie sa ale očakáva s príchodom jesene. “Aktuálne priemer počtu zadržaných cudzincov za posledných 5 týždňov predstavuje cca 1600 cudzincov a predpokladáme ďalší nárast vzhľadom na pretrvávajúce push a pull faktory migrácie, ktoré zvyšujú hrozbu tejto nelegálnej migrácie. Medzi push (vytláčajúce) faktory patria ekonomická nestabilita, vysoká inflácia, zhoršujúce sa životné podmienky a tiež bezpečnostné a klimatické podmienky v krajinách pôvodu migrácie (Sýria, Turecko, vrátane sýrskej komunity žijúcej v Turecku, Afganistan, Irán, Libanon, africké krajiny), zapojenie medzinárodne organizovaných prevádzačských
skupín do prevádzania migrantov cez západobalkánsku trasu. Pull (priťahujúcim) faktorom je napr. početnosť diaspór migrantov v cieľových krajinách, tamojšia ekonomická a bezpečnostná situácia, vyšší štandard v mnohých životných situáciách a priaznivejší azylový systém v rámci EU,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Uvažuje sa znova o zriadení záchytného tábora, aký bol minulý rok v Kútoch? Okresné úrady v pôsobnosti ministerstva vnútra poskytujú v prípade, ak si to situácia vyžiada, samosprávam pomoc aj v súvislosti s neregulárnou migráciou. Ministerstvo vnútra aktuálne komunikuje s neziskovými organizáciami, ktoré by dokázali pokryť podobné dopyty v teréne, pričom by bol zachovaný princíp mobility. V súčasnosti však zriaďovanie dočasných stanových táborov neplánuje.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota