Prvovoliči a druhovoliči majú blízko k Európskej únii, podporujú aj členstvo Slovenska v NATO. V názoroch na vojnový konflikt na Ukrajine sú rozdelení a odmietajú vojenskú pomoc, ukázal veľký prieskum agentúry Focus medzi mladými vo veku 18 – 25 rokov pre nestranícku mobilizačnú kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ.

Mladí podporujú členstvo Slovenska v EÚ

Väčšina mladých podporuje členstvo a zotrvanie Slovenska v Európskej únii. V prípade konania referenda by až 66% respondentov vo veku 18-25 rokov hlasovalo za zotrvanie Slovenskej republiky v EÚ. Tento podiel je mierne vyšší ako u celej populácie.

Pre väčšinu mladých, takmer 70%, je členstvo Slovenska v EÚ úplne samozrejmé, nevedia si predstaviť, žeby tomu bolo inak. Zaujímavé je, že euro-občianstvo nie je v rozpore s hrdosťou na Slovensko. Až 75% mladých je hrdých na to, že sú občanmi a občiankami Slovenska.

Vyššiu podporu členstva Slovenska v EÚ vyjadrili zároveň mladí, ktorí majú vysoký záujem zúčastniť sa nadchádzajúcich parlamentných volieb. Okrem toho vyššiu podporu členstvu Slovenska v EÚ pozorujeme medzi mladými s vysokoškolským vzdelaním, ale aj z medzi respondentmi z priaznivejších socio-ekonomických podmienok.

Medzi najviac oceňované výhody členstva Slovenska v EÚ patrí z pohľadu mladých možnosť cestovať bez víz, možnosť študovať a pracovať v zahraničí, ale aj spoločný trh či možnosť platiť Eurom.

Mladí ľudia rozumejú tomu, že projekt Európskej únie vznikol práve ako garancia mieru na kontinente, 65% mladých súhlasí s tvrdením, ze existencia EÚ je doležitá pre zachovanie mieru medzi štátmi a národmi v Európe, kde v minulom storočí vypukli dve svetové vojny a o to aktuálnejší je dnes.

Podporu mladých má aj členstvo v NATO

Vysokú podporu má medzi prvovoličmi a druhovoličmi aj členstvo Slovenska v NATO. Za zotrvanie v tomto zoskupení sa v prieskume pre kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ vyjadrilo 64% mladých respondentov. Podpora zotrvania v NATO v celkovej populáci podľa prieskumu z mája 2023 bola na úrovni 58%. Za vystúpenie z NATO je 21% mladých oproti 33% v celkovej populácii, čo je signifikantne nižší podiel.

Aj v tomto prípade pozorujeme vyššiu podporu myšlienky zotrvania Slovenska v NATO medzi mladými, ktorí majú vysoký záujem zúčastniť sa nadchádzajúcich parlamentných volieb. Z ostatných socio-demografických rozdielov stojí za spomenutie opäť vyššia podpora členstva v NATO medzi mladými s vyšším vzdelaním ale aj medzi mladými z priaznivejších socio-ekonomických podmienok.

V názoroch na vojnový konflikt na Ukrajine sú mladí rozdelení

Názory na vojnový konflikt na Ukrajine v princípe kopírujú silno polarizované rozloženie týchto názorov v celej populácii, i keď medzi mladými pozorujeme mierne silnejšiu pro-západnú inklináciu ako je to u väčšinovej populácie.

S názorom, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedné Rusko, ktoré Ukrajinu napadlo, súhlasí 48% mladých. Na druhej strane je 42% respondentov, ktorí sa priklonili k názoru, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný západ a USA.

Okrem toho medzi mladými pozorujeme len relatívne nízku podporu vojenskej pomoci Slovenska Ukrajine. Väčšina mladých takéto angažovanie Slovenska odmieta. Až 61% respondentov súhlasí s názorom, že Slovensko by nemalo posielať na Ukrajinu žiadne zbrane a vojenskú techniku.

Menšina – 32% oslovených – naopak považuje za správne, že Slovensko podporuje Ukrajinu dodávkami zbraní a vojenskej techniky, no v celkovej populácii je tento názor rozšírený na úrovni iba 25%.

Prieskum realizovala agentúra Focus v auguste 2023 na vzorke 712 respondentov vo veku 18-25 rokov pre nestranícku mobilizačnú kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ.

Zdroj: pretovolim.sk


.

BM: Festival Záhrad