Druhý septembrový víkend sa v Radošovciach niesol v znamení stretnutí, dobrej nálady, kvalitného burčiaku a chutných hodových koláčov.

foto Adela Machová

“Septembrové hody sú hlavne farské hody. A keďže je čas zberu úrody, u nás sú spojené s dožinkových sprievodom, odovzdávaním dožinkového venca hospodárovi a hospodárke a s dožinkovým tancom,” prezrádza starostka Iveta Matúšová. Dodáva, že rokmi sa tento zvyk opakovane vytrácal a vždy znova obnovoval: “Máme ho zdokumentovaný aj prostredníctvom Československej televízie vo viacerých dokumentoch.”

Nathaniel Knizkaren 2023

Aj tentoraz bol hodový víkend 9. – 10. 9. bohatý na tradície. Starí páni z TJ Chvojničan si zahrali tradičný hodový zápas proti susednému Koválovcu. Večer sa kultúrny dom zaplnil hudbou a tancom, pričom na hodovej zábave sa ľudia veselili až do rána bieleho. V nedeľu po slávnostnej sv. omši nasledoval dožinkový sprievod spojený s dožinkovým tancom, ku ktorému sa pridali deti z MŠ a ZŠ vystúpením na ľudovú nôtu.

foto Adela Machová

Program zakončil koncert cimbalovej hudby Pláňava. “Chcem vysloviť jedno veľké ďakujem. Poďakovanie patrí každému z vás, ktorí ste si našli čas podieľať sa na príprave hodového programu, či už ako organizácia alebo jednotlivec. Obzvlášť ďakujem mladým tanečníkom za ich chuť obliecť si kroj, absolvovať nácvik a vystúpiť pred plným námestím. Vich veku to často nie je samozrejmosťou, o to viac pohľad na nich potešil,” zdôraznila starostka.

A treba dodať, že pohľad to bol naozaj úchvatný. Bohato zdobené kroje zažiarili v plnej kráse a opäť potvrdili, že nepatria do truhlíc. Zostáva veriť, že príležitostí obliecť si ich bude stále viac.


.

Osobnosti kraja BSK