Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne mestu Malacky dotáciu vo výške 104 000 eur, určenú na náklady súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Malacky. Návrh príspevku schválili v piatok (22.9.) poslanci kraja.

ilustračné foto Nemocncia Malacky

BSK v odôvodnení návrhu upozornil na význam, ktorý má malacká nemocnica pre región Záhorie. Dlhodobo totiž zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre viac ako 80 000 obyvateľov spádového regiónu i širšieho okolia. “Patrí medzi nemocnice s menším počtom oddelení, ale s vysokým počtom špecializovaných ambulancií. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,” upozornil lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay.

Nathaniel Knizkaren 2023

Kraj dodáva, že dotácia je prejavom snahy BSK o rozvoj kvalitných a dostupných zdravotných služieb v regióne Záhorie. Finančné prostriedky sú v schválenom rozpočte BSK na rok 2023.

Malackú nemocnicu prevádzkuje súkromná akciová spoločnosť Nemocničná, ktorá má s BSK zmluvu o prenájme nemocnice do roku 2035.

Malacká nemocnica do začiatku septembra poskytovala zdravotnú starostlivosť aj v rámci urgentného príjmu. Túto starostlivosť pre pacientov zo Záhoria poskytuje v súčasnosti bratislavská Nemocnica Bory. V malackej nemocnici je po ordinačných hodinách ambulancií zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom fungovania internej a chirurgickej príjmovej ambulancie, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby.


.

Osobnosti kraja BSK