Foto zo zápasu Rybky - Hlboké 2:5. Foto: Jozef Komorný

Foto zo zápasu Rybky – Hlboké 2:5. Foto: Jozef Komorný


.

BM Záhada Vedy