Od štvrtka (7.9.) majú seniori v obci Lozorno v okrese Malacky vodu zadarmo. Radnica na splnení tohto bodu svojho programu intenzívne pracovala od začiatku roka.

ilustračné foto 123rf.com

“Spoločne sme vytvorili udržateľný koncept, zabezpečili riadne financovanie, pripravili a navrhli potrebnú obecnú legislatívu a právny rámec,” uviedol starosta Ľuboš Tvrdoň.

Zavŕšením všetkých týchto snáh bolo schválenie všeobecne záväzného nariadenia a príslušnej zmluvy medzi obcou a prevádzkovateľom obecného vodovodu v obecnom zastupiteľstve.

Záhorácke rádio 2023

“Už vo vyúčtovaní vodného za tento rok tak domácnosti seniorov nad 70 rokov s trvalým pobytom v Lozorne získajú za určených podmienok tento benefit – vodu z obecného vodovodu zadarmo. Obec ju zabezpečuje ako formu sociálnej podpory, pričom ide o dodávku v rozsahu maximálne 35 metrov kubických pitnej vody ročne,” informuje starosta. Podmienkou je, aby obyvateľ nebol ku koncu predchádzajúceho klendárneho roka v omeškaní s plnením svojich platobných povinností voči obci, ani voči spoločnosti LOZORNO, spol. s r. o.

O novú výhodu nie je potrebné osobitne požiadať. Starosta Ľuboš Tvrdoň dodáva, že o skutočnej podpore seniorov sa v obci nielen hovorí, ale sa aj reálne presadzuje, a samospráva v tom bude aj naďalej pokračovať.


.

Je ok, ak nie si ok BSK