V MŠ Moravský Sv.Ján sa vo štvrtok 16.6.2011 skoro zdvojnásobil počet detí.Navštívili nás škôlkári z MŠ Brodské,ktorí si prišli zasúťažiť a spoznať nové prostredie,iných kamarátov a pani učiteľky.

Usporiadali sme pre nich detskú olympiádu,ktorá sa konala na dvore MŠ.Otvorenia olympiády sa zúčastnil i pán starosta Emrich,čo si veľmi vážime.Olympiádu otvorila pani riaditeľka Šafránková,všetkých privítala, vysvetlila pravidlá súťaží a zapálila spolu s pani riaditeľkou Vrábelovou olympijskú fakľu.

Každé družstvo malo svoju olympijskú vlajku.Zaspievali sme si obľúbené pesničky a začalo sa.Súťaže boli zamerané na presnosť, odvahu, vytrvalosť, rovnováhu. Nakoniec sa všetci spololočne zahrali.Po ukončení spolu prežitého doobedia sme si sľúbili,že sa o rok zídeme,ale v MŠ Brodské.Už sa tešíme,že táto spolupráca bude pokračovať i naďalej.

Marta Šafránková


.

BM: Ustekana sobota