V Malackách už vyše roka funguje centrum Šanca pre deti (aj dospelých). Ponúka rôznorodé služby a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami, ale aj bez nich. No aj dospelí si nájdu dôvod na návštevu, pretože centrum ponúka fyzioterapiu aj relaxačné masáže.

Cieľom zakladateľky centra, Alexandry Kramár, bolo poskytnúť pomoc jej synovi Marcovi. Marco má obmedzenia, ktoré so sebou prinášajú viaceré diagnózy, dve z nich sú spastická diparéza, či aspergerov synróm. Cez svoju sťaženú životnú situáciu tak našla riešenie nielen pre svojho syna, ale aj ďalšie deti. Z toho aj názov centra – Šanca pre deti. Po presťahovaní do Kostolišťa, hľadala miesto, kde by presťahovala aj svoje centrum. A našla ho na Jesenského ulici, blízko známej reštaurácie.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Získala financie na zariadenie centra, aj na terapeutické pomôcky, napríklad na Therasuit, ktorý je doslova nutný pri diagnózach ako detská mozgová obrna, oneskorený vývoj, traumatické poranenia mozgu, svalová hypertónia, či hypotónia, rôznorodé neurologické poruchy a syndrómy, ale aj poruchy zmyslového vnímania.

S novým miestom prišli do centra aj noví ľudia. Tým pádom aj nové terapie a služby. V centre sú momentálne dve fyzioterapeutky, ktoré sa venujú širokej škále rôznych rehabilitačných a pohybových prístupov a masážam, muzikoterapeutky, špeciálna pedagogička a GAPS koučka.

Od septembra 2023 sa centrum rozšírilo o zrenovované priestory a ďalšou službou, ktorú centrum ponúka je aj denný klub pre deti so špeciálnymi potrebami, či bez nich. Ich cieľom je, aby centrum bolo čo najviac inkluzívne a doslova pre všetkých.

Najväčšia miestnosť disponuje pohybovou časťou s pomôckami pre rozvoj pohybu a hračkami a v druhej polovici je kreatívny priestor pre kreslenie, maľovanie, jedným slovom tvorenie. V centre sa však teraz tešia na snoezelen miesnosť, ktorá ma slúžiť na senzorickú integráciu a upokojenie zmyslov. „Už sa neviem dočkať na dodanie všekých objednaných častí do snoezelen miestnosti.“ Dodáva Alexandra Kramár.

Čerešničkou na torte sú workshopy, ktoré centrum ponúka každý mesiac. Workshop Mindfulnes, Sila zmyslov po vedením životnej koučky, GAPS workshop, Yoga, Arteterapia, workshop o orofaciálnych pomôckach a ďašie.

Dajte centrum šancu a navštívte ho! Využite možnosť detského klubu, opatrovania, alebo sa zúčastnite na niektorom z workshopov. Šanca pre deti v Malackách sa stáva miestom opateru tela aj duše.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke alebo na facebooku.


.

BM: Ustekana sobota