Jedným z bodov ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici bolo prerokovanie informatívnej správy o mestskej hromadnej doprave (MHD), ktorú pre mesto vykonáva dopravca ARRIVA Trnava a. s.

foto imhd.sk

Štyri linky MHD pokrývajú dopravnú obsluhu na celom území mesta, vrátane mestských častí Kunov a Čáčov. “Pre tento rok je na prevádzku MHD v rozpočte schválená čiastka 315-tisíc eur. V záujme zlepšenia podmienok a komfortu pre cestujúcich mesto od roku 2017 realizovalo výmenu alebo osadenie nových prístreškov MHD a vlani prispelo k obnove vozidlového parku nasadením troch moderných autobusov,” informovala hovorkyňa MsÚ Tatiana Moravcová.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Cena lístka MHD sa od júla 2021 nezmenila. Základný stojí 50 centov, pri platbe čipovou kartou 40 centov. Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov majú lístok za 25 centov a cestujúci nad 70 rokov, deti do 6 rokov a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S platia za lístok 10 centov. “MHD v Senici je spoločnosťou ARRIVA vykonávaná na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Táto zmluva v rámci dodatkov platí do 31. decembra 2031,” uviedla Tatiana Moravcová.

Záujem o využívanie MHD v Senici postupne rastie. Zatiaľ čo v prvom polroku 2022 bolo autobusmi MHD prepravených 98 447 cestujúcich, v prvom polroku 2023 ich už bolo 132 771. Doprava v spolupráci s mestom plánuje v tomto roku osadenie svetelnej tabule odchodov MHD na novej zastávke na Námestí oslobodenia a osadenie ďalších svetelných tabúľ na Ulici Hviezdoslavova – zastávka Čáčovská cesta a na Vajanského ulici, zastávka Cintorín.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota