Pred pol rokom zriadili v Šaštíne-Strážach mestskú hliadku, ktorú samospráva začlenila do organizačnej štruktúry mestského úradu. Podľa primátora Radovana Prsteka je dnes už zrejmé, že išlo o správny krok v prospech všetkých obyvateľov.

foto Šaštín-Stráže

Zriadeniu mestskej hliadky predchádzal prieskum v radoch seniorov. Mesto zisťovalo, či by takýto útvar privítali. “Výsledok prieskumu bol pre nás jasným signálom, pretože až sto percent opýtaných bolo za to, aby u nás mestská hliadka fungovala. Nasledoval právny rozbor jej vzniku, vypracovanie koncepcie jej fungovania a následne sme pristúpili k realizačnej fáze,” prezrádza Radovan Prstek. Zriadenie mestskej polície nebolo v Šaštíne-Strážach reálne pre jej finančnú náročnosť, prísne formality
a požiadavky na jej fungovanie, zároveň sa však nalieha vo žiadalo posilniť ochranu verejného poriadku. “Tento krok sa nám osvedčil, pretože sme sa ako úrad viac priblížili k občanom a dokážeme operatívne riešiť ich podnety a sťažnosti,” zdôrazňuje primátor.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Medzi úlohy mestskej hliadky patrí napr. ochrana verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, či monitorovanie a nahlasovanie nelegálnych skládok. Hliadka má byť okrem toho nápomocná pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a dohliada na verejný poriadok. “Aj keď uplynul iba krátky čas, ohlasy sú pozitívne a občania sa na jej členov obracajú so svojimi požiadavkami permanentne,” tvrdí Prstek. Mestská hliadka nenahrádza štátnu políciu, no úzko s ňou spolupracuje. “Najviac nás potešila štatistika kriminality v oblasti majetkovej trestnej činnosti a jej objasnenosti na našom území. Keď porovnáme roky 2022 a 2023, vidíme, že odkedy sme zriadili mestskú hliadku a odkedy poskytuje súčinnosť polícii, objasnenosť majetkových trestných činov sa zvýšila o 11,77 % oproti roku 2021 a až o 17,83 % v porovnaní s rokom 2022,” konštatuje primátor. Mestská hliadka pôsobí zároveň aj preventívne, v spolupráci s príslušníkom kriminálnej polície pripravila napr. prednášku pre seniorov na tému ako sa nenechať oklamať “šmejdmi”.


.

BM: Ustekana sobota