Nafta, a. s. plánuje v katastri obce Brodské vykonať prieskumný geologický vrt na ťažbu ropy. Vyplýva to zo zverejnených materiálov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na informačnom Enviroportáli Ministerstva životného prostredia SR.

foto nafta.sk

Ak dlhodobá čerpacia skúška potvrdí dostatočné zásoby, nasledovať bude ďalších päť vrtov a vybudovanie zberného naftového strediska na úpravu ropy a sprievodného horľavého zemného plynu. Nafta, a. s. ráta s tým, že z každého vrtu vyťaží denne maximálne 10 ton ropy. “Vyťažená a upravená ropa bude zo zberného naftového strediska Brodské odvážaná autocisternou do expedičného strediska vo Veľkých Levároch alebo priamo k odberateľovi. Vedľajším produktom bude sprievodný zemný plyn a banská voda,” uvádza sa vo zverejnenom zámere.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Celkové náklady odhaduje spoločnosť v rozmedzí od jedného až po deväť miliónov eur. Navrhovaná činnosť má byť umiestnená mimo zastavaného územia obce Brodské, od najbližších domov bude vzdialená približne 300 m, od obce Kúty 2 km. Účelom realizácie navrhovanej činnosti je racionálne a efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

“Špecifickým znakom zdrojov nerastných surovín je to, že ich nemožno premiestniť do inej lokality. Ich dobývanie sa preto môže vykonávať len tam, kde bol ich výskyt overený ložiskovým geologickým prieskumom,” dodáva Nafta, a. s.


.
Toto je čítané

Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

BM: Ustekana sobota