Za projektovú dokumentáciu k výstavbe novej základnej školy (ZŠ) v Malackách zaplatí samospráva 298.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Vizualizácia: Mgr. art. Branislav Škopek

V pondelkovom oznámení o výsledku verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) informujú, že víťazná ponuka spoločnosti N-ART bola najnižšou medzi ôsmimi, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 457.371 eur bez DPH, hodnotiacim kritériom bola cena.

“Predmetom zmluvy je projekt objektu novostavby deväťročnej základnej školy s dvoma učebňami na ročník, telocvične, priľahlého parkovania, cyklotrasy a školského dvora,” pripomenulo mesto. Celkové investičné náklady na novú školu odhadli na viac ako 13 miliónov eur, mesto chce využiť prostriedky z plánu obnovy.

Nová základná škola bude štvrtou ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky, sídlo bude mať na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024