Foto zo zápasu Preseľany - Dubovce: V súboji Richard Balážik

Foto zo zápasu Preseľany – Dubovce: V súboji Richard Balážik


.

BM: Ustekana sobota