So zaujímavým nápadom ako vyčistiť okolie mesta prišli v Gbeloch. Tomu, kto dobrovoľne vyzbiera odpad v meste alebo jeho okolí, mesto zníži poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Prínos pocítia všetci obyvatelia mesta, tí usilovnejší aj vo svojej peňaženke.

ilustračné foto Envato Elements / puhimec

Aby občan získal napríklad zľavu 40 % z poplatku za odvoz odpadu, musí vyzbierať 8 ks 120-litrových plastových vriec odpadu. Na zľavu 100 % treba vyzbierať 20 ks vriec. Podmienky sú presne stanovené všeobecno-záväzným nariadením. Občan musí uzatvoriť s mestom zmluvu o dobrovoľníckej práci a následne dostane vrecia na odpad. Jeho povinnosťou je mesto informovať o zlikvidovaní skládky, resp. pozberaní odpadu a nahlásiť počet naplnených vriec. Odvoz zabezpečí mesto. Na základe počtu vyzbieraných vriec mu bude na budúci rok vyčíslený nižší poplatok za odvoz odpadu.

Tulaj december 2023

“Celá táto administratíva zaberie pár minút a namestskom úrade záujemcom radi pomôžeme. A potom už môže každý, kto chce, smelo vyraziť do našich lesov. Ak občan uzatvorí takúto zmluvu na začiatku roka, môže získať až 100-percentnú zľavu. V meste však máme aj občanov, ktorí odpadky v prírode zberajú bez akéhokoľvek nároku na úľavu z poplatku, za čo im veľmi ďakujeme,” hovorí Mgr. Miriam Kudolániová z oddelenia životného prostredia. Gbelčania môžu teda ešte skôr, než všetko pokryje snehová perina, pomôcť nielen sebe, ale i našej prírode.

Prehľad zliav:

  • 20% z poplatku pri vyzbieraní a naplnení 5 ks 120l plastových vriec
  • 40% z poplatku pri vyzbieraní a naplnení 8 ks 120l plastových vriec
  • 60% z poplatku pri vyzbieraní a naplnení 11 ks 120l plastových vriec
  • 80% z poplatku pri vyzbieraní a naplnení 15 ks 120l plastových vriec
  • 100% z poplatku pri vyzbieraní a naplnení 20 ks a viac 120l plastových vriec

.

Lapková patrola