Vďaka spolupráci oddelenia kultúry, SMM a primátorky Oľgy Luptákovej vznikol v meste Skalica nový projekt. Ide o vitrínu výtvarného umenia, ktorá prezentuje tvorbu klubu výtvarníkov v Skalici.

Štefan Zajíček

Skalický klub výtvarníkov vznikol v roku 1977 a v súčasnosti združuje 25 členov. Za 46 rokov svojej činnosti usporiadali členovia klubu doma i v zahraničí približne 450 výstav s celkovou návšte nosťou 360-tisíc ľudí. V septembri tohto roku dostal klub za svoju činnosť a reprezentáciu mesta v oblasti kultúry Cenu mesta Skalica.

Záhorácke rádio 2024 01

V projekte Vitrína výtvarného umenia, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale Domu kultúry, postupne v pravidelných intervaloch odprezentujú jednotliví členovia klubu svoju tvorbu. Ako prvý svoje umenie predstavil predseda klubu Štefan Zajíček, ktorý je členom klubu od jeho založenia. Je taktiež členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska aj Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Venuje sa najmä malbe a kresbe. Špecifické sú najmä jeho kresby tušomdrievkom.

Vo vitríne sú v týchto dňoch ukážky jeho najnovšej tvorby so skalickými motívmi. Tvorbu maliara a kresliara Štefana Zajíčka si možno pozrieť v Dome kultúry v Skalici do 19. novembra.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota