Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenilo mesto Senica najlepších stredoškolákov za ich výsledky v štúdiu i mimoškolskej činnosti. Na slávnosti primátor mesta Martin Džačovský odovzdal ocenenie 16 študentom zo štyroch stredných senických škôl. Okrem toho samostatné ocenenie udelil Študentský parlament mesta Senica. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

“Vaša snaha a úspechy nám dávajú nádej do budúcnosti, pretože ste to vy, mladí občania, ktorí budete formovať cestu, ktorou sa bude nielen mesto, ale aj celá spoločnosť uberať. Chcem vyjadriť nádej, že budete pokračovať vo svojej ceste s odhodlaním a vášňou. Vaše vzdelanie a osobný rast sú kľúčovými prvkami pre budúcnosť,” prihovoril sa oceneným študentom primátor.

Kritériami na výber na ocenenie boli podľa predsedníčky študentského parlamentu Lívie Valachovičovej najmä vynikajúce študijné výsledky, účasti na olympiádach a súťažiach, reprezentácia školy, tvorba časopisu, práca v študentskej rade, v spoločenských organizáciách, medzinárodné aktivity.

Macek Knihy.Zahori

Laureátkou Ceny senickej mládeže sa stala pedagogička Obchodnej akadémie Senica Katarína Šalíková a laureátkou Ceny študentského parlamentu gymnazistka, šéfredaktorka Študentských listov a dobrovoľníčka Ema Poláková.

Dôležitosti potreby vytvárania vhodných podmienok a podpory pre mladých ľudí sa v príhovore dotkol aj koordinátor študentského parlamentu a práce s mládežou Marek Štítny. “Veľa mladých ľudí uvažuje nad štúdiom v zahraničí, čo je z pohľadu naberania skúseností iste prínosné. Dôležité však je, aby mladí videli v tejto krajine, v našom meste svoju dlhodobú a perspektívnu budúcnosť. Preto sa snažíme o vytáranie prostredia a platforiem, v ktorých sa môže senická mládež realizovať a zároveň byť súčasťou života mestskej komunity a aktívne sa na ňom podieľať,” povedal.

Viac o ocenených študentoch a fotogalériu nájdete na webe mesta Senica


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota