Koncom októbra dokončili v Holíči 2. etapu revitalizácie priestorov židovského cintorína, na ktorú mesto získalo dotáciu z programu Fond na rozvoj Trnavského kraja vo výške 10-tisíc eur.

foto mesto Holíč

Cieľom projektu, na ktorom sa mesto Holíč podieľalo 5 %, bolo pokračovať v postupnej revitalizácii priestorov židovského cintorína, ktorý je unikátnou pamiatkou a významným spomienkovým miestom.


.

Je ok, ak nie si ok BSK