Revitalizácia cesty II/501 v katastri Lozorna sa chýli ku koncu. Hoci išlo o investičnú akciu Bratislavskej župy, ani obec pri nej neostala pozadu.

foto FB Spoločne pre naše Lozorno

“Iniciovali sme dohodu so župou o pôvodne neplánovanej výmene odvodňovacích žľabov. Obec tiež sama na vlastné náklady zrealizovala cca 400 metrov nových vjazdov k domom na Hlavnej a Zohorskej ulici s jednotným dizajnom,” uviedol starosta Ľuboš Tvrdoň.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Až počas prác bolo zistené, že šachty obecnej kanalizácie v ceste sú v havarijnom stave, preto sa samospráva v záujme veci rozhodla tri desiatky z nich na vlastné náklady zrekonštruovať. “Podobne bola na náklady obce obnovená a sfunkčnená desiatka vpustí. Obec sa tak na uvedenej akcii nakoniec podieľala investíciou vo výške viac ako 60-tisíc eur,” zdôraznil starosta. Dodal, že rozumným združením prostriedkov sa zlepšil nielen stav cesty samotnej, ale aj v nej umiestnenej obecnej infraštruktúry a v neposlednom rade aj vzhľad obce.


.

Labková patrola