Súčasťou programu novembrového mestského zastupiteľstva v Senici bola aj informácia o stave kosenia a príprave zimnej údržby v meste. S kosením obyvatelia príliš spokojní neboli… Ako sa pripravuje mesto na zimnú údržbu? Bude ju zabezpečovať tá istá firma?

ilustračné foto Envato Elements / Gorlovkv

Obdobie zimnej údržby má mesto v operačnom pláne zimnej údržby zadefinované obdobím od 15. novembra do 15. marca. Hlavné ťahy mestom, teda cesty 1. triedy, má povinnosť udržiavať zjazdné Slovenská správa ciest, cesty 2. a 3. triedy má v správe TTSK. Ostatné miestne komunikácie a chodníky spravuje mesto.

Zmluvu na zimnú údržbu v Senici má firma Unicarback, ktorá ju bez väčších problémov zabezpečovala už aj počas vlaňajšej miernej zimy. V dôsledku problematického jarného kosenia, ktoré mala takisto v kompetencii, sa mestskí poslanci zaujímali, či firma zvládne prípadné návalové sneženie. Manažér spoločnosti Peter Koiš poslancov uistil, že firma je na zimnú údržbu pripravená podľa zmluvných podmienok a má dostatok strojov aj posypového materiálu. Na zimnú údržbu má k dispozícii dva veľké traktory s prednými radlicami a rozmetadlami na posyp, jeden menší automobil na údržbu chodníkov, multikáru a dva pick-upy.

Záhorácke rádio 2024 01

Pohotovostnú službu zabezpečujú traja pracovníci (dvaja v režime 24/7), zodpovedný pracovník mesta zasa nahlasuje každú požiadavku na výjazd. Podnety môžu občania nahlasovať na tel. č. 0948 701 199 alebo mailom na info@unicarback.com.

V poradí dôležitosti pri výjazde sú prioritou príjazdové komunikácie k poliklinike, požiarnej ochrane, komunikácie pre MHD, ku školám, autobusové zastávky a vybrané priechody pre chodcov a k nim príslušné chodníky. Spoločnosť Unicarback má zmluvu na údržbu ciest v dĺžke 54 km a chodníkov v dĺžke vyše 66 km.


.

Labková patrola