Rada Združenia miest a obcí Záhoria (ZMOZ) sa stretla 22. novembra v Senici, aby diskutovala o potrebe zvyšovania daní a poplatkov v dôsledku inflácie a iných faktorov, ktoré ovplyvnili rozpočty miest a obcí.

Foto: Senica.sk

Starostovia a primátori na stretnutí sa zhodli, že aj napriek maximálnemu šetreniu na strane výdavkov je nevyhnutné zvýšiť dane a poplatky, aby dodržali zákonné povinnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

Inflácia, daňový bonus, zvýšené ceny energií a rast miezd v školstve a verejnej správe boli faktory, ktoré prispeli k tomuto rozhodnutiu. Príkladom bolo Gbelo, kde chýbalo 400 tisíc eur pri zostavovaní rozpočtu, Senica, kde to bolo takmer milión eur, a Holíč, kde sa dostali až na 2,2 milióna eur. Každý starosta a primátor na stretnutí vyjadril potrebu zvýšiť dane, aby mohli poskytovať služby občanom na doterajšej úrovni.

Martin Džačovský primátor Senice, Foto: Senica.sk

Predseda ZMOZ a primátor Senice Martin Džačovský spomenul snahu hľadať spôsoby, ako sa vyrovnať s nižšími daňovými príjmami a obmedziť niektoré služby, ak to bude nutné. Verí, že občania budú ochotní zaplatiť mierny nárast daní, aby si mohli užívať kvalitné služby.

Tulaj december 2023

Starostka Skalice Oľga Luptáková zdôraznila, že štát tlačí samosprávy k zvyšovaniu daní, aby udržali služby na súčasnej úrovni. Rast miezd učiteľov a zamestnancov vo verejnej správe a nízky koeficient na žiaka v štátnom rozpočte na rok 2024 boli ťažkostiami, ktoré obce musia riešiť.

Mestá sú závislé aj na grantových schémach, aby mohli realizovať svoje projekty. Ak nechcú obmedziť rozvoj, musia zvýšiť dane a poplatky, pričom v niektorých prípadoch ide až o 25 percentné navýšenie.

Primátor Gbelov Martin Jahodka vyjadril, že hľadajú spôsoby, ako minimalizovať zaťaženie občanov, ale zvýšenie daní je nevyhnutné na zostavenie rozpočtu, ktorý umožní plniť zákonné povinnosti a realizovať projekty.

Primátor Holíča Zdenko Čambal povedal, že rozpočet je koncipovaný veľmi konzervatívne a zvýšenie cien energií a miezd nepomohlo. Taktiež upozornil na zvýšenie poplatkov za odpad, ktoré budú ďalším finančným zaťažením pre občanov.

V závere stretnutia primátor Senice uviedol pozitívnu informáciu, že termín povinnosti spracovávať odpady sa posúva na rok 2025, a že poplatok za skládkovanie by nemal dramaticky stúpnuť, len o infláciu a niektoré ďalšie výdavky.


.

Lapková patrola